Marcaje de baza

Marcaj HTMLExplicație
<html> </html>Definește un fișier în format Web
<head> </head>Antet document
<title> </title>Titlul documentului
<body> </body>Corpul paginii HTML
bgcolor = culoareCuloarea de fond a paginii respective
text=culoareCuloarea textului
link=culoareCuloarea adresei web nevizitate
vlink=culoare Culoarea adresei web vizitate
<p>nceput de paragraf
<font> </font>Atribute specifice textului marcat
size=Dimesiune font
<br> Linie nouă

Marcaje de stil

Marcaj HTML Explicație
<b> </b> Vom avea text cu caractere aldine
<i> </i>Vom avea text cu caractere italice
<u> </u> Vom avea text subliniat
<center> </center> Vom avea text centrat pe mijlocul paginii
<sup> </sup> Vom avea text scris exponențial
<sub> </sub> Vom avea text scris cu indici (expresii matematice, formule chimice)
<del> </del> Vom avea text tăiat